Posts Tagged ‘rekrutacja’

Rekrutacja została zakończona

Posted: 13 Maj 2011 by Przedszkole nr 48 in ZAPOWIEDZI
Tagi: ,

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż rekrutacja dzieci do przedszkola w kolejnym roku szkolnym 2011/2012 została zakończona.
Przedszkole nie posiada wolnych miejsc.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na przedszkolnej tablicy ogłoszeń dla Rodziców wywieszone zostały listy dzieci pełnosprawnych wstępnie przyjętych do Przedszkola nr 48  w kolejnym roku szkolnym 2011/2012.
Dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią odrębną listę dzieci przyjętych.
Wywieszono także informacje dotyczące opłat za przedszkole obowiązujące w kolejnym roku szkolnym.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji, zmianami w opłatach, a następnie o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

Termin potwierdzenia przez rodziców woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola od 04.05.2011 r. godz. 11:00 do 12.05.2011 r. godz. 14:00.

UWAGA! Nie zgłoszenie się w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Przypominamy także, że:

  • Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola i podanie informacji o wolnych miejscach : 13.05.2011 r. godz.15.00.
  • Rekrutacja uzupełniająca trwa od 13.05.2011 r.  do 31.08.2011 r.

Wszelkie pytania i wątpliwości oraz dane, które w trakcie rekrutacji uległy zmianie, prosimy  zgłaszać w sekretariacie przedszkola.