Posts Tagged ‘zapisy’

REKRUTACJA 2011/2012

Posted: 10 marca 2011 by Przedszkole nr 48 in ZAPOWIEDZI
Tagi: , ,

UWAGA RODZICE !!!
INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Wszystkie osoby zainteresowane zapisaniem swojego dziecka do naszego przedszkola na kolejny rok szkolny informujemy, że procedura rekrutacji odbywać się będzie od 15 marca (godz. 9.00) 
i potrwa do 15 kwietnia (do godz. 15.00).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/WO/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 01.03.2011 r.
zapisy do przedszkola odbywają się drogą elektroniczną.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA?

1. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionej Karty zapisu, obowiązującej w procesie rekrutacji dzieci.

„Kartę zapisu” można:

  • otrzymać w przedszkolu  wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”;
  • wydrukować ze strony internetowej internetową www.zabrze.formico.pl, wypełnić i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”;
  • wypełnić- formularz elektroniczny dostępny  na stronie internetowej  www.zabrze.formico.pl , wydrukować i złożyć w „przedszkolu pierwszego wyboru”.

Dzieci uczęszczające do przedszkola otrzymają kartę zapisu od nauczyciela wraz z hasłami dostępu do systemu internetowego.

2. Następnie należy złożyć wypełnioną kartę w przedszkolu u intendentki, wicedyrektora lub dyrektora w dniach od 15.03.2011 r. od godz.9.00 do 15.04.2011r. do  godziny 1500.

Godziny przyjmowania wypełnionych kart zapisu dziecka do przedszkola:
Dnia 15. marca 2011: od 9:00 do 15:00
W dniach od 16 marca do 15 kwietnia: od 06:30 do 08:30, oraz od 12:10 do 15:00.

Zaznaczamy, iż w procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których karty zapisu zostaną wypełnione i dostarczone do przedszkola do dnia 15.04.2011 r do godziny 1500.

Karty zapisu będą przyjmowane jedynie za okazaniem dowodu osobistego.

3. Ogłoszenie list dzieci wstępnie przyjętych do przedszkola nastąpi 04.05.2011 r. o godz. 1100.

4. Termin potwierdzenia przez rodziców woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola od 04.05.2011 r. godz. 11:00 do 12.05.2011 r. godz. 14:00.

UWAGA! Nie zgłoszenie się w celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu.

5. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do przedszkola i podanie informacji o wolnych miejscach
– 13.05.2011 r. godz.15.00.

6. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 13.05.2011 r.  do 31.08.2011 r.

7. Wszelkie dane które w trakcie rekrutacji uległy zmianie prosimy niezwłocznie zgłaszać w sekretariacie przedszkola.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI, KRYTERIAMI I PUNKTACJĄ OKREŚLONĄ W ZARZĄDZENIU PREZYDENTA MIASTA ZABRZE
Z DNIA 1. 03. 2011

Zarzadzenie_Nr_119- w sprawie rekrutacji
harmonogram rekrutacji_zal_1
zasady rekrutacji_zal_2
zasady rekrutacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zal_3
zasady rekrutacji dzieci niebędących mieszkańcami miasta zabrze zal_4
PUNKTACJA KRYTERIÓW w rekrutacji_zal_5
WZÓR KARTY ZAPISU (w celach informacyjnych, prosimy nie wypełniać!)

PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Posted: 10 marca 2011 by Przedszkole nr 48 in ZAPOWIEDZI
Tagi: , ,
Informujemy Rodziców, iż  w roku szkolnym 2011/2012 przedszkole będzie czynne w godzinach od 06:30 do 16:30. 

Godziny bezpłatne w ramach realizacji Podstawy programowej: od 07:30 do 12:30.

Zasady odpłatności za przedszkola,obowiązujące na terenie miasta Zabrze w kolejnym roku szkolnym, są w obecnym czasie przedmiotem obrad Rady Miejskiej. Zostaną podane do Państwa wiadomości bezpośrednio po ich opublikowaniu przez władze miasta.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola będą organizowane w maju 2011.